Adaptacja projektu gotowego


Posiadasz wybrany projekt zabudowy budynku mieszkalnego lub użytkowego, jednak chcesz dopasować go do swoich indywidualnych potrzeb lub po prostu nieco go zmienić? Skorzystaj z pomocy Biura Projektowego J2S, gdzie wykonamy dla Ciebie adaptację projektu gotowego, tak aby jeszcze lepiej odpowiadał Twoim oczekiwaniom.

Na czym polega adaptacja projektu?

Pytanie to często pada podczas rozmów z klientami, którzy decydują się wybrać projekt gotowy domu, jednak rozważają dokonanie w nim poprawek, wprowadzenie zmian lub zmuszeni są dopasować wybrany projekt do obowiązujących zapisów np. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Adaptacja projektu gotowego obejmuje dokładnie wszystkie wymienione poniżej elementy. Podczas projektu adaptacyjnego należy wziąć pod uwagę:

  • Decyzję o Warunkach Zabudowy lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 
  • ukształtowanie terenu, nośność gruntu, badanie geotechniczne terenu oraz poziom wód gruntowych czy też występowanie terenów zalewowych,
  • dostosowanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, przyłączy, 
  • a nawet warunki klimatyczne panujące w danym miejscu, usytuowanie budynku względem stron świata oraz ekspozycja działki budowlanej.

Posiadając te wszystkie dane można przystąpić do adaptacji projektu.

Proces adaptacji projektu

Proces adaptacji projektu gotowego to nie tylko naniesienie określonych zmian i dostosowanie projektu pod względem estetycznym, użytkowym i formalnym, ale również sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.

Dla Twojej wygody oraz sprawnego przebiegu procesu pozyskiwania pozwolenia na budowę, poza adaptacją projektu budowlanego do Twoich potrzeb, pomagamy również w formalnościach, takich jak:

  • wypełnianie wniosków,
  • redagowanie pism,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej,
  • załatwianie spraw w urzędzie.

Dzięki temu ograniczysz formalności i wizyty w urzędzie konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę, a także oszczędzisz czas wiążący się z tego typu obowiązkami.