Inwentaryzacja powykonawcza


Inwentaryzacja powykonawcza czy inaczej geodezyjny pomiar powykonawczy stanowi konieczność i jest obowiązkową czynnością, która powinna zostać wykonana po zakończeniu budowy obiektów budowlanych. Wykonuje się ją w celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na użytkowanie budynku – tzw. odbioru budynku.

Dlaczego inwentaryzacja powykonawcza jest obowiązkowa?

Przeprowadzanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wynika z Ustawy Prawa Budowlanego Art. 43, Ust. 3. Umożliwia ona wprowadzenie budynku do bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków. W tym celu konieczne jest wykonanie mapy do odbioru, która różni się nieco od początkowej mapy projektowej.

Co musi zawierać mapa powykonawcza:

  • umiejscowienie budynku,
  • informacje o przyłączach wody, prądu oraz gazu itp. (o ile takie występują),
  • zaznaczone ogrodzenie oraz bramy wjazdowe,
  • wyszczególnione tarasy,
  • miejsca parkingowe i inne powierzchnie utwardzone.

Celem tego typu działań jest zebranie (i wprowadzenie do baz) aktualnych danych o rozmieszczeniu przestrzennym budynków oraz innego rodzaju zabudowania na terenie działki. Pozwala to na naniesienie na mapę zasadniczą nowopowstałych budynków.

Inwentaryzacja powykonawcza ma również na celu zbadanie czy konstrukcja architektoniczna jest bezpieczna i zgodna z pierwotnymi wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym oraz czy proces budowy przebiegał z zachowaniem norm i wytycznych.

Zgłoszenie do nadzoru budowlanego

Mapa powykonawcza stanowi zaledwie jeden z dokumentów, które należy przedstawić w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego i złożyć w nadzorze budowlanym. Pozostałe z nich to między innymi:

  • dziennik budowy (oryginał),
  • kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
  • protokół odbioru przyłączy,
  • informacja o zgodności usytuowania obiektów budowlanych względem projektu zagospodarowania działki,
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności postawienia obiektu budowlanego w myśl projektu i zgodnie z decyzją na budowę.

Na podstawie wszystkich powyższych dokumentów sporządzana jest dokumentacja geodezyjno-kartograficzna przedstawiana do nadzoru budowlanego.

Inwentaryzacja powykonawcza w przypadku rozbudowy

Należy pamiętać, iż nie tylko budowa nowych obiektów architektonicznych od podstaw wymaga sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej, ale aktualizacja tego typu pomiarów konieczna jest również w przypadku rozbudowy obiektu budowlanego. Wynika to ze zmiany kubatury budynku na działce a co za tym idzie wymiarów budynku i odległości inwestycji od granic działki.

Nasza oferta

Biuro Projektowe J2S zapewnia pełną obsługę w zakresie pomocy załatwiania formalności oraz pozwoleń na budowę, a co najważniejsze może również pomóc przy kompletowaniu dokumentacji potrzebnej do uzyskania odbioru budynku.

Obsługa jaką świadczymy, wynika z dbałości o każdy najdrobniejszy szczegół inwestycji klientów. Nasze działania pozwolą Ci zaoszczędzić czasu i stresu związanych z kompletowaniem dokumentacji oraz skomplikowanymi procedurami administracyjnymi.