Wizualizacja projektu


Wizualizacja projektu? Żyjemy w dobie czasów, gdy grafika oraz obrazy mają dużą moc. Jednocześnie znacząco ułatwia to codzienne funkcjonowanie i spełnianie marzeń – w tym sprawdzenie, jak w przyszłości może wyglądać potencjalna inwestycja.

Wizualizacja przenosi projekt z przestrzeni rysunku 2D w obraz 3D w formę zdjęcia lub nagrania. Dzięki czemu to, co zapisane w projekcie budowlanym, staje się wirtualną przestrzenią.

Czym jest wizualizacja projektu?

Wizualizacja projektu to przedstawienie ustalonej z inwestorem koncepcji architektonicznej projektu budowlanego w formie grafik, ukazujących formę i potencjał estetyczny oraz możliwości rozwiązań materiałowych fasady opracowanego projektu. Wizualizacja ma na celu pobudzenie wyobraźni i ułatwienie wyobrażenia sobie przez inwestorów nie tylko układu pomieszczeń w budynku, ale również możliwości związanych z narzuceniem różnego rodzaju materiałów wykończeniowych na stolarkę okienną, elewację czy poszycie dachu, a także najbliższego otoczenia przedmiotowej inwestycji oraz w zależności od upodobań i wymagań inwestora; elementów dekoracyjnych (np. gzyms, bonie itp.).

Dzięki wizualizacjom można na płaszczyźnie przestrzeni graficznej stworzyć budynek, który do tej pory istniał tylko na papierze (lub w komputerze) i w umyśle architektów. Jest to wygodne rozwiązanie, by jeszcze przed rozpoczęciem etapu budowy móc zobaczyć w pełni zaprojektowaną, zwizualizowaną bryłę.

Dla wielu inwestorów dopiero na etapie wizualizacji projekt nabiera realnych kształtów, a samo zapoznanie się z efektami pracy architektów stanowi niemałe przeżycie.

Dlaczego warto stworzyć wizualizację projektu?

Wizualizacja projektu jest szczególnie istotna dla inwestorów, którzy mogą mieć problem z wyobraźnią przestrzenną i czytaniem rysunków branżowych “na płasko”. Dzięki wizualizacji można przekonać się jak będzie prezentował się finalnie wprowadzony w życie projekt. Pozwala w atrakcyjny sposób ukazać to, czego nie widać na samych rysunkach – czyli styl budownictwa, adaptację przestrzeni oraz tekstury materiałów, które zostaną wykorzystane podczas budowy i  wykończenia.

Inną istotną korzyść stanowi możliwość naniesienia poprawek, która zdarza się w przypadku gdy zdecydujesz, iż któraś część budynku wydaje Ci się za mało funkcjonalna lub chcesz zmienić układ pomieszczeń. W takim przypadku zadaniem architektów jest znalezienie kompromisu i próba ostatecznego dopasowania projektu do Twoich indywidualnych oczekiwań.

Wizualizacja projektu w przestrzeni

Wizualizacja projektu obejmuje nie tylko samą wizualizację   budynku. Może również ukazywać to, jak architektura będzie wpisywać się w przestrzeń miejską lub przestrzeń zieloną. Dla nas, jako architektów, bardzo istotne jest zachowanie harmonii pomiędzy istniejącą architekturą krajobrazu, a wprowadzonymi do niej nowymi elementami zabudowy. Warto, aby nowe konstrukcje wpisywały się harmonijnie w istniejącą tkankę miejską lub krajobrazową i do właśnie takiej symbiozy staramy się dążyć w J2S tworząc nasze projekty, a następnie ich wizualizacje.

Każda przestrzeń, czy to miejska czy zielona, ma swój indywidualny charakter, ukształtowanie terenu, lub inne cechy charakterystyczne. Wizualizacja pozwala sprawdzić, jak dana architektura będzie prezentowała się w konkretnym otoczeniu.

Wizualizacja a efekt końcowy

Na etapie wizualizacji projektu warto jednocześnie zaznaczyć, iż stanowi ona przede wszystkim symulację projektu, ale efekt końcowy wciąż zależy wyłącznie od Ciebie. 

O ile projekt budowlany musi zostać wykonany przez podwykonawców precyzyjnie i zgodnie z planem, tak aby budynek mógł zostać oddany zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowił bezpieczną oraz trwałą konstrukcję, o tyle w przypadku wizualizacji pozostaje jeszcze miejsce na zmiany – kolory tynków, dekoracje czy innego typu zabiegi możemy w szybki sposób dopasować do Twoich oczekiwań, tak by nowo powstająca przestrzeń była w pełni dopasowana do Twojego charakteru oraz potrzeb.