Pozwolenie na budowę domu Architektura

Pozwolenie na budowę: ile to kosztuje, co jest potrzebne…

Pozwolenie na budowę: ile to kosztuje, co jest potrzebne i jak długo trwa?

Chcesz uzyskać pozwolenie na budowę? Dowiedz się, jakie dokładnie dokumenty są potrzebne przed samym rozpoczęciem budowy, co musisz dokładnie przygotować, kto może złożyć dokumenty, ile będziesz czekać od momentu złożenia wniosku, a także ile to wszystko może kosztować. Zbuduj swoją wymarzoną inwestycję świadomie, angażując w to, jak najmniej nerwów i stresu – przeanalizuj procedury, które trzeba przeprowadzić od A do Z i bądź na nie gotowy 🏠

Jeżeli w Twojej głowie nieustannie krążą pomysły związane z budową domu lub innego obiektu budowlanego, przez co realizujesz w niej różnorodne konstrukcje, myślisz nad ilością pokoi, stylem we wnętrzach i najbliższym otoczeniem budynku – musimy powiedzieć chwilowe stop ✋ Dlaczego? Oczywiście takie myśli i plany są potrzebne, właściwe i przyjemne, jednakże, by móc je prawnie zrealizować należy pochylić się nad mniej przyjemną kwestią, jaką są formalności związane z planowaną inwestycją. Poniżej znajdziesz spis treści, a w nim odwołania do akapitów z najważniejszymi tematami z zakresu pozwolenia na budowę. W przypadku wątpliwości oraz pytań – prosimy o kontakt z naszym biurem projektowym J2S.

Spis treści

 1. Podstawowe informacje, które należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy
 2. Dokumenty, które należy przygotować
 3. Gdzie należy złożyć wszelkie formalności?
 4. Wniosek o pozwolenie na budowę – kto może go złożyć?
 5. Pozwolenie na budowę, a koszty
 6. Czas oczekiwania na decyzję w sprawie budowy
 7. Dokumenty, które powinieneś otrzymać po wydaniu pozwolenia na budowę
 8. Jak długo obowiązuje otrzymane wydanie na budowę?
 9. Podstawa prawna pozwolenia na budowę
 10. Przeniesienie pozwolenia na budowę na inną osobę
 11. Informacje dodatkowe
 12. Pozwolenie na budowę: podsumowanie

Podstawowe informacje, które należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy

Jeżeli opracowanie projektu budowlanego zleciłeś biurze projektowemu, powinno się ono zająć całą procedurą związaną z pozwoleniem na budowę, jak i składaniem odpowiednich dokumentów. Jeśli samodzielnie chcesz dokonać wszelkich spraw formalnych lub zależy Ci na tym, by świadomie przejść przez cały proces związany z budową, to po pierwsze należy sprawdzić czy dla terenu, na którym znajduje się Twoja działka jest dostępny, tzw. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na tym etapie możliwe są dwie, poniżej wymienione sytuacje.

 1. Teren działki pod inwestycję objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z którego możemy dowiedzieć się istotnych informacji na temat: przeznaczenia działki, możliwego sposobu jej zagospodarowania oraz tego, jakie parametry powinna mieć, i jakie warunki musi spełnić przedmiotowa inwestycja w nawiązaniu, m.in do rodzaju zabudowy, jej kubatury, wysokość czy lokalizacji.
 2. Dla wskazanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W takim wypadku należy wystąpić do starostwa powiatowego o warunki zabudowy, jakie będą obowiązywać dla konkretnej działki. 

Jeżeli istnieje plan zagospodarowania terenu (opcja 1), wówczas można wystąpić do odpowiedniego urzędu z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie trzeba składać dodatkowych dokumentów, aniżeli te wymienione w akapicie artykułu – Dokumenty, które należy przygotować. W sytuacji, gdy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma (opcja 2), potrzebna jest wówczas decyzja o warunkach zabudowy, o której dowiesz się więcej tutaj.

Informacje na temat zabudowy i zagospodarowania terenu otrzymasz w odpowiednim dla wskazanej działki – starostwie powiatowym.

Pozwolenie na budowę domu dokumenty

Dokumenty, które należy przygotować

Zrealizuj swoje plany o bezproblemowej budowie, w jak najkrótszym czasie. Poniżej znajduje się dokładna rozpiska dokumentów, które należy przygotować oraz złożyć po to, by uzyskać pozwolenie na budowę.

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę. Możesz go pobrać tutaj, a także wziąć dokument ze starostwa powiatowego. W sytuacji, gdy dane nie zmieszczą się w dokumencie należy uzupełnić je w tzw. dokumencie informacji uzupełniających (do pobrania tutaj).
 2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu w trzech egzemplarzach.
 3. Projekt architektoniczno-budowlany w trzech egzemplarzach.
 4. Projekt techniczny w trzech egzemplarzach (projekt techniczny nie podlega ocenie organu administracji architektoniczno-budowlanej wydającego pozwolenie na budowę, jednakże prawo budowlane przewiduje, że musi być on zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz z projektem architektoniczno-budowlanym),
 5. Zaświadczenie o uprawnieniach projektantów. Dokument powinien być wydany przez odpowiednią izbę samorządu zawodowego, a także być aktualny na dzień, w którym projekt domu został przygotowany.
 6. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wskazuje ono prawa do zarządzania terenem, gdzie ma powstać budynek. Pobierz je tutaj lub weź ze starostwa powiatowego.
 7. Decyzje o warunkach zabudowy. Więcej informacji na temat tej decyzji znajduje się tu.
 8. Potwierdzenie zapłaty. Ten dokument jest potrzebny wtedy, gdy budynek docelowy ma służyć w celach innych, aniżeli mieszkalne.

Warto mieć na uwadze, że starostwo powiatowe w nietypowych przypadkach może wymagać innych dokumentów, aniżeli te wymienione powyżej. Z tego powodu, warto przed przygotowywaniem formalności – skontaktować się z odpowiednim organem i potwierdzić wszelkie wymagane pisma potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Jeśli szukasz biura projektowego, które zagwarantuje Ci wsparcie na każdym etapie podczas uzyskiwania pozwolenia na budowę, a także przygotuje profesjonalny projekt, sprawdź propozycję biura J2S, w zakładce – projekty budowlane.

! W przypadku planów na budowę o celach komercyjnych – wymagane są dodatkowe dokumenty, których lista znajduje się tutaj.

Pozwolenie na budowę formalności

Gdzie należy złożyć wszelkie formalności?

I tu kłania się ulubiona odpowiedź w każdej branży, czyli – to zależy. W standardowym przypadku wszystkie formalności związane z kwestiami pozwolenia na budowę powinno załatwić się w starostwie powiatowym, do którego przynależy działka, jednakże istnieją pewne wyjątki. Jeżeli:

 • działka znajduje się w mieście na prawach powiatu, należy złożyć pozwolenie na budowę w starostwie powiatowym,
 • działka znajduje się w Warszawie, wniosek należy dostarczyć do urzędu dzielnicy,
 • działka zlokalizowana jest na tzw. obszarze o szczególnym statusie*, wówczas dokumenty powinno złożyć się do wojewody.

* Czym są obszary o szczególnym statusie? To przykładowo tereny, na których zlokalizowane są zakłady górnicze czy też morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne. Pełna lista obszarów o szczególnym statusie jest dostępna w art. 82 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Wniosek o pozwolenie na budowę – kto może go złożyć?

Pozwolenie na budowę, jak i inne dokumenty związane z tym tematem, powinien złożyć inwestor będący właścicielem planowanego budynku. Możliwe jest także składanie formalności poprzez pełnomocnika, osobę wyznaczoną przez inwestora do złożenia w jego imieniu dokumentów, jak i załatwienia spraw w starostwie powiatowym (pełnomocnikiem może być projektant).

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. W sytuacji przekazania pełnomocnictwa mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu – opłata nie obowiązuje.

Pozwolenie na budowę, a koszty

W przypadku, gdy celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, gdzie docelowo nie będzie prowadzona żadna działalność gospodarcza – koszt uzyskania wniosku jest bezpłatny. Sytuacja prezentuje się inaczej, gdy budynek ma służyć także innym celom, niż mieszkaniowe, przykładowo w części obiektu ma powstać warsztat samochodowy. Wówczas koszt usługi dotyczący pozwolenia na budowę wynosi 1 zł za m2 powierzchni użytkowej. Warto podkreślić, iż w drugim charakteryzowanym przypadku – nie może zostać pobrana kwota większa, niż 539 zł.

Formy płatności związane za usługę uzyskania pozwolenia na budowę

Istnieją dwie formy płatności związane ze złożeniem opisywanego wniosku:

 • gotówka,
 • przelew.

Podczas wizyty w starostwie powiatowym, bez problemu zapłacisz za wniosek w kasie. Jeśli chcesz skorzystać z formy online, należy zrobić przelew na konto właściwego organu i dołączyć do wniosku potwierdzenie zapłaty.

Pozwolenie na budowę a czas oczekiwania na decyzję

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie budowy domu

Maksymalny czas oczekiwania związany z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę może wynieść do 65 dni kalendarzowych od momentu złożenia wniosku. Poniżej zostały wypisane sytuacje, w których termin ten może się znacznie wydłużyć.

 • Czas uzyskania decyzji może się zmienić gdy złożony wniosek będzie niekompletny. W takiej sytuacji urzędnik ma obowiązek poinformować osobę składającą dokumenty i wyznaczyć jej datę, do której powinna złożyć pełen zestaw wymaganych dokumentów, jak również, np. uzupełnić braki w dokumentacji projektowej.
 • Termin uzyskania pozwolenia na budowę może się wydłużyć, gdy wniosek okaże się niezgodny z przepisami prawa. Podobnie, jak w powyższym przykładzie – urzędnik ma obowiązek poinformować osobę składającą dokumenty i wyznaczyć jej datę, do której powinna poprawić wniosek.

Kara za przekroczenie 65 dni związanych z decyzji na budowę, wynosi 500 zł za każdy dzień zwłoki. Urząd płaci karę wojewodzie nadzorującemu urząd, który wydał decyzję.

Dokumenty, które powinieneś otrzymać po wydaniu pozwolenia na budowę

Udało Ci się uzyskać pozwolenie na budowę? To świetnie, teraz czas odznaczyć dokumenty, które powinien wydać urząd miasta lub urząd powiatowy.

 • Pozwolenie na budowę (powinno zostać przekazane poprzez pocztę).
 • Projekt budowlany z pieczątkami urzędu (pismo to, należy odebrać osobiście lub poprzez pełnomocnika).

! Przed rozpoczęciem budowy należy koniecznie złożyć wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy w starostwie powiatowym, w którym otrzymaliśmy pozwolenie na budowę wraz z przedłożeniem do wglądu ostatecznej prawomocnej decyzji zezwalającej na budowę przedmiotowej inwestycji, oraz czystego egzemplarza dziennika budowy. 

Zarejestrowany, ostemplowany dziennik budowy, odbieramy ze starostwa powiatowego, a następnie przekazujemy osobie odpowiedzialnej za kierowanie budową i mającą do tego uprawnienia, w celu uzupełniania go sukcesywnie – zgodnie z postępami prac na budowie.

Jak długo obowiązuje otrzymane wydanie na budowę?

Jeżeli uzyskana została zgoda na budowę od odpowiedniego organu, wówczas termin jej obowiązywania wynosi 3 lata. Jeżeli budowa zostanie przerwana, przerwa w trwaniu prac nie może trwać dłużej, niż termin otrzymania pozwolenia na budowę. Po upłynięciu tych trzech lat, nie jest także możliwe rozpoczęcie budowy (inaczej budowa traktowana jest jako samowola budowlana). W każdym z tych przypadków, po upłynięciu trzech lat należy na nowo wdrożyć procedurę związaną z otrzymaniem pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna pozwolenia na budowę

Dokumentem wskazującym na wszystkie powyższe informacje, będącym podstawą prawną jest – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

Pozwolenie na budowę a przeniesienie własności

Przeniesienie pozwolenia na budowę na inną osobę

Twoje plany uległy zmianie i chcesz sprzedać obiekt, którego budowa rozpoczęła się? Taka modyfikacja jest możliwa, ponieważ prawo budowlane pozwala na przeniesienie pozwolenia na budowę na innego inwestora. W takim procederze wymaga się zgody osoby, na którą powinno zostać wydane nowe pozwolenie, musi ona także zaakceptować wszystkie postanowienia z wydanej decyzji.

Informacje dodatkowe

 • Od 1 lipca 2021 roku została wdrożona możliwość elektronicznego złożenia wniosku o pozwolenie na budowę poprzez stronę www.e-budownictwo.gunb.gov.pl. Wniosek i wytyczne dostępne są tutaj.
 • Jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę do 65 dni od momentu złożenia wniosku, wówczas organ wyższego stopnia wymierzy temu organowi, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Pozwolenie na budowę: podsumowanie

Pozwolenie na budowę stanowi jeden z ważniejszych do zrealizowania kroków, jeżeli zależy Ci na postawieniu swojej inwestycji budowlanej zgodnie z prawem. Warto zadbać o wszystkie wymagane dokumenty i skupić się na ich wypełnianiu, gdyż takie podejście zbliży Cię do wydania pozytywnej decyzji na budowę od starostwa powiatowego. W przypadku, gdy nie chcesz zajmować się samodzielnie opisywanymi formalnościami, możesz wyznaczyć pełnomocnika, np. biuro projektowe, które zapewne już niejednokrotnie przechodziło przez proces uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Może zainteresować Cię także: